مجلات انگلیسی برای مطالعه و تقویت زبان
ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: مجلات انگلیسی ، مطالعه و تقویت زبان ، مجله انگلیسی

خواندن مجلات انگلیسی برای آزمون های تافل وآیلتس خیل ی توصیه می کنم. دایره لغات و نحوه نوشتاری خواننده را افزایش میده.عینک

HOT ENGLISH - NO.92 (JUNE 2009) free download.
(English | PDF + MP3 | 62 Pages | 92.61 Mb)


Hot English magazine is a leading English learning and teaching resource. It's fun and colourful approach to teaching real English as it's spoken by native speakers is popular around the world. Loved by both students and teachers, there's
something for everyone and all levels in Hot English magazine.


HOT ENGLISH - NO.92 (JUNE 2009)

 

GUARDIAN MAGAZINE NO 41 (OCTOBER 03 2009) free download.
(PDF | Retail | 57 Pages | English | 16 MB)